Zakres usług

Prawo karne

Konsultacje, zastępstwo procesowe w trakcie postępowania przygotowawczego i sądowego

Prawo bankowe

Umowy kredytowe, zabezpieczenie kredytu, niedozwolone klauzule umowne

Prawo pracy

Regulaminy, opinie, zastępstwo procesowe

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Separacja, rozwód, alimenty, podział majątku, ustalenie/zaprzeczenie macierzyństwa i ojcostwa, postępowanie mediacyjne, zastępstwo procesowe

Prawo gospodarcze i handlowe

Zakładanie, przekształcenie, łączenie, likwidacja spółek, rejestracja spółek w KRS, obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zastępstwo procesowe

Prawo medyczne

Błędy medyczne, odszkodowania, zadośćuczynienie

Prawo spadkowe

Stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, testamenty, zachowek

Prawo cywilne

Umowy, odszkodowania, udział w negocjacjach, zastępstwo procesowe

Prawo własności przemysłowej

Prawo patentowe, prawo znaków towarowych, prawo wzorów przemysłowych