ZAKRES USŁUG 

Specjalizujemy się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym, jednakże prowadzimy również obsługę w innych dziedzinach prawa w tym między innymi:

PRAWA HANDLOWEGO (rejestracja spółek w KRS,przekształcanie,łaczenie i likwidacja spółek, obsługa zgromadzeń wspólnikow i walnych zgromadzeń akcjonariuszy),

PRAWA CYWILNEGO (umowy , zastępstwo procesowe, odszkodowania, udział w negocjacjach),

PRAWA PRACY (zastępstwo procesowe, opinie, regulaminy),

PRAWA KARNEGO (konsultacje, zapewnienie pełnej obsługi w trakcie postępowania przygotowawczego i sądowego),

PRAWA RODZINNEGO (rozwód, separacja, alimenty, podział majątku, ustalenie / zaprzeczenie ojcostwa, postępowanie mediacyjne),

PRAWA SPADKOWEGO (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, testamenty, zachowek),

PRAWA ADMINISTRACYJNEGO (reprezentacja klientów w sporach z organami administracji państwowej, a w szczególnosci przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym).

PRAWA MEDYCZNEGO (błedy lekarskie, odszkodowania, zadośćuczunienie)