USTALENIE CEN 

NASZYM KLIENTOM PROPONUJEMY JEDEN Z DWÓCH SPOSOBÓW ROZLICZEŃ:

a) Znana jest stawka za godzinę, a Kancelaria w momencie przyjmowania zlecenia szacuje czasochłonność danego zlecenia podając maksymalny czas jaki może być konieczny do jego wykonania. W efekcie końcowym rozliczamy się jednak według rzeczywistego czasu pracy, nie większego jednak niż podanego w chwili przyjęcia zlecenia.

b) Klientowi proponowana jest z góry kwota wynagrodzenia Kancelarii, niezależna od czasochlonności dannego zlecenia ( ryczałt ).

ZATĘPSTWA PROCESOWE

W przypadku zastępstwa procesowego przed sądem Kancelarii przysługuje oddzielne wynagrodzenie według wynegocjowanych stawek. W przypadku zastępstwa procesowego honorarium ustalone jest w umowie z Klientem ( z zasady w ramach stawek określonych Rozporządzniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynnosci adwokackie oraz czynności radców prawnych ), za wyjatkiem niemajątkowych spraw z zakresu prawa pracy, gdzie stawki przewidziane w rozporządzeniu nie są adekwatne do nakładu pracy i w tym wypadku honorarium za I inicjację wynosi od 300 do 3 000 złotych. Klient zobowiazany jest wpłacić Kancelarii zaliczkę w wysokości 50-70% kosztów, w ciagu 7 dniod daty udzielenia pełnomocnictwa procesowego. Pozostałą kwotę Klient wpłaca po wydaniu orzeczenia. W przypadku gdy ma toczyć się postępowanie w kolejnych instancjach Klient wpłaca zaliczkę za następną instancję w wysokości 50%, a pozostałą część po zakończeniu danej instancji.

UWAGA: POWYŻSZE INFORMACJE NIE STANOWIĄ OFERTY W ROZUMIENIU PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO.